Ett företag med stor omtanke och som alltid sätter kvalitén & kunden i fokus

FR2000

En byggarbetare arbetar på ett staket utomhus

FR2000

Work Force Bygganads AB är ett FR2000 certifierat företag.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företages arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd.

FR2000 är applicerbart inom alla branscher för främst till små och mellanstora företag.

FR2000 certifiera
Begär offert